Czy jesteśmy sami we wszechświecie?

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2011
Wymiary:
145x200
Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
352
Wymiary:
145x200
ISBN:
978-83-7720-001-8
Rodzaj publikacji:
książka


Autor stawia sobie ambitne zadanie, aby rozszyfrować nasze pełne niewytłumaczalnych wydarzeń  i zagadek życie używając wyłącznie naukowej metodologii, nie odnosząc się do sił nadprzyrodzonych. Nie przyjmuje jednak wielu obecnych naukowych  tez, które uważa za naiwne, uproszczone, a przede wszystkim nieudowodnione. Również nie akceptuje kanonów religijnych, które nie potrafią wytłumaczyć w przekonujący, niekolidujący z nauką sposób tego co działo się na Ziemi. Wychodząc z założenia, że nikt nie ma monopolu na wiedzę i często prawda leży po środku proponuje „trzeci światopogląd”, który opiera się na podwalinach naukowych, ale nie odrzuca istnienia Boga. Książka ta przedstawia logiczną drogę prowadzącą do powstania tego nowego światopoglądu zaczynającą się w Fatimie, a kończącą się na określeniu nowej roli człowieka we wszechświecie. Takie mistyczne wydarzenia, jak powstanie religii i cel ludzkiego życia, które do tej pory należały do domeny  wiary i filozofii są przedstawione w zupełnie nowym świetle. Wiele zagadkowych wydarzeń,  między innymi powstanie pierwszych cywilizacji, czy upadek Hitlera i komunizmu jest wyjaśnione inaczej niż zazwyczaj ibardziej przekonywająco.

o autorze:
Autor
  z wykształcenia jest inżynierem elektronikiem i fizykiem (specjalista w zakresie fizyki laserowej) i przez prawie pół wieku zajmował  się pracami badawczymi i rozwojowymi. Poza pracą zawodową fascynują  go takie  zagadnienia jak: pochodzenie życia na Ziemi, powstanie oraz cel życia a także  rozwój świadomości człowieka, którym poświęcił wiele lat studiów, co zaowocowało powstaniem niniejszej książki.
 
Wydawnictwo PETRUS informuje, że nie zawsze utożsamia się z poglądami, wyrażonymi w naszych publikacjach naukowych. Jednak, mając szacunek do badań naukowych różnych uczonych i metodologii ich prac badawczych jak i konstruowanych hipotez, Wydawnictwo PETRUS wydaje takie publikacje dla rozwoju nauki, prezentując myśli i wyniki badań współczesnych badaczy lub ich hipotezy, aby w ten sposób przyczynić się do dalszej dyskusji nad przedstawianą problematyką i wynikami czy hipotezami uczonych, ku rozwojowi wiedzy.Zobacz również: