Ks. prof. Jerzy Chmiel - biblista, jeden z najwybitniejszych biblistów polskich kończy 75 lat

5 października 2010 roku ks. prof. Jerzy Chmiel skończył 75 lat. To jeden z najwybitniejszych biblistów polskich. Długoletni wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie a obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Prorektor tej uczelni i dwukrotnie Dziekan Wydziału Teologicznego a także Kierownik Katedry Hermeneutyki Biblijnej i Judaizmu (w PAT) w Krakowie do 2009 roku. Członek PAN w Warszawie. Przyjaciel i Autor Wydawnictwa PETRUS. Tworzy jego środowisko. Odznacza się znakomitą erudycją i znajomością wielu języków obcych. Czynnie uczestniczy w życiu naukowym Polski i miasta Krakowa.

Jego maksymą, którą często powtarza niemal przy wszystkich spotkaniach z dyrektorem Wydawnictwa, których owocem było wydanie książki Trudne miejsca w Biblii w 2009 roku (wyd. II – 2015), jest łacińskie, bardzo głębokie i oryginalne” „ne quid nimis” – wszystkiego w życiu niechaj będzie w sam raz, nie za dużo i nie za mało.