Javier Hervada

Javier Hervada (ur. 7 lutego 1934 roku w Barcelonie).
Stopnie naukowe i stanowiska akademickie
1964 – egzamin konkursowy na stanowisko profesorskie na uniwersytetach państwowych w zakresie prawa kanonicznego (odpowiednik obecnego stanowiska profesorskiego w zakresie prawa wyznaniowego), w wyniku którego powierzono mu kierownictwo Katedry Prawa Kanonicznego Uniwersytetu w Saragossie.
Od 1965 roku – stanowisko profesora zwyczajnego prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry. W tym samym charakterze w latach 1985-1988 działał jako professore stabile w Rzymskim Ośrodku Akademickim Świętego Krzyża (obecnie Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża) w Rzymie.
Od 1981 roku – stanowisko profesora zwyczajnego prawa naturalnego i filozofii prawa na Uniwersytecie Nawarry. W tym samym charakterze w latach 1988-1990 działał jako professore stabile w Rzymskim Ośrodku Akademickim Świętego Krzyża.
1992 – 1999 – dyrektor Instytutu Praw Człowieka
31 lipca 1973 roku – 7 marca 1984 – Dziekan Wydziału prawa Uniwersytetu Nawarry
1970 – 1973 oraz 1991 -1995 – dyrektor Instytutu „Martín de Azpilcueta”
1970 – 1973 – redaktor naczelny czasopisma „Ius Canonicum”
Od powstania w 1974 roku czasopisma o podwalinach instytucji prawnych i praw człowieka „Persona y Derecho” do 1992 – redaktor naczelny czasopisma oraz suplementów „Humana Iura” (od 1992 r.) i „Fidelium Iura” (od 1993 r.)
1959 – 1973 – redaktor naczelny "Colección Canónica de la Universidad de Navarra"
1976 – 1980 oraz 1986 – 1992 – dyrektor Centrum Badań nad Odpowiedzialnością Społeczną w Inicjatywach Prywatnych (CERSIP) oraz dyrektor Oddziału Praw Człowieka i Prawa Naturalnego
1967 -1970 – wicedyrektor Instytutu "Martín de Azpilcueta"
marzec 1991 – luty 1993 – prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego
Nagrody i wyróżnienia
1981 – Nagroda „Noesis” przyznana przez Meksykańskie Towarzystwo Filozoficzne czasopismu „Persona y Derecho”, założonemu przez prof. Hervadę a wówczas również pozostającemu pod jego redakcją
1986 – srebrny medal Uniwersytetu Nawarry
1998 – Krzyż Honorowy Orderu Świętego Rajmunda z Peñafort przyznany przez hiszpańskiego Ministra Sprawiedliwości
brewe apostolskie J.Ś. Jana Pawła II z 6 kwietnia 1999 r. – Krzyż Komandorski Orderu Św. Grzegorza Wielkiego
2002 – doktorat honoris causa Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie
Pozostałe
promotor 66 prac doktorskich
członek Hiszpańskiego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Polityki (IVR)
członek oraz były członek zarządu międzynarodowego towarzystwa wspierania nauki prawa kanonicznego „Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo”
współredaktor działu prawnego „Wielkiej Encyklopedii Rialp”
uczestnik licznych konferencji i zjazdów naukowych w kraju i zagranicą
wykłady na II (Mediolan 1973), III (Pampeluna 1976) i VI (Monachium 1987) Międzynarodowym Kongresie Prawa Kanonicznego oraz na XV Międzynarodowym Zjeździe Prawa Kanonicznego (1975)
redaktor dwóch serii wydawniczych: „Małżeństwo, tajemnica i znak” (Matrimonio, misterio y signo) oraz „Status prawny osoby świeckiej” (Condición jurídica del laico)
wykłady gościnne w licznych miastach hiszpańskich, w Portugalii (1973: Coimbra, Oporto, Braga), Chile (1979: Valparaiso, Santiago de Chile, 1989: Santiago de Chile), Meksyku (1981: Miasto Meksyk) oraz we Włoszech (1988: Rzym, 2005: Wenecja).
Javier Hervada
89,00 zł