Dorota Szczepanowicz

Dorota Szczepanowicz doktorantka w Zakładzie Geografii Religii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień magistra uzyskała na Wydziale Kulturoznawstwa UJ w Krakowie, a licencjat z Historii i Kultury Żydów (tamże). Zainteresowania naukowe to turystyka religijna, głównie pielgrzymki do Ziemi Świętej, oraz historia i kultura Żydów polskich.
Dorota Szczepanowicz, Barbara Szczepanowicz
47,00 zł