Łukasz Szymański

Łukasz Szymański, teolog, bioetyk. Absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Facoltà di Bioetica przy Ateneo Pontificio Regina Apostolorum w Rzymie. Na polu nauki debiutował artykułem pt. Embrion ludzki – pytanie o status. Zakres jego zainteresowań wyznaczają głównie szeroko pojęte problemy bioetyczne, dotyczące początku życia ludzkiego, zwłaszcza zaś kwestia statusu i praw embrionu ludzkiego, problem zapłodnienia in vitro, a także takie zagadnienia, jak: medycyna prenatalna, komórki macierzyste, terapia genowa, eugenika, eksperymenty medyczne, prawo bioetyczne (polskie i międzynarodowe). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.
Łukasz Szymański
29,00 zł