ks. Stanisław Warzeszak

Ks. Stanisław Warzeszak, kapłan Archidiecezji Warszawskiej, urodził się w Kiczorach na Orawie w 1958 roku. Studiował filozofię i teologię w Warszawie (ASTK/WMSD), w Lublinie (KUL), w Paryżu (ICP) i w Rzymie (USC). Był stypendystą Prymasa Polski, Rządu Francuskiego oraz Homeland Foundation (Nowy Jork i Boston). Uzyskał stopień doktora teologii (Paryż 1991) i filozofii (Rzym 2000) oraz doktora habilitowanego teologii moralnej w zakresie bioetyki (Warszawa/UKSW 2004). Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych otrzymał w 2009 roku. Pracował na stanowisku profesora zwyczajnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kierował katedrą bioetyki i ekoteologii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładał teologię moralną w Warszawie, Grodnie (BY) i Sankt Petersburgu (RU). Opublikował w różnych językach ponad 130 artykułów i 6 książek z zakresu bioetyki i teologii moralnej. Zmarł 24 sierpnia (czwartek) 2017 roku.
ks. Stanisław Warzeszak
49,00 zł
ks. Stanisław Warzeszak
39,00 zł