Maria Braun - Gałkowska

Maria Braun - Gałkowska, Kierownik Katedry Psychologii Wychowawczej i Rodziny w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i International Academy of Family Psychology.

Zainteresowania:

- psychologia małżeństwa i rodziny;
- psychologia wychowawcza i aktywizujące metody nauczania;
- psychologia mediów;
- metody badania osobowości.

Jest psychoterapeutą i superwizorem w Ośrodku Terapii Rodzin przy Akademii Medycznej i innych. Pracuje jako ekspert z dziedziny psychologii mediów dla Sejmu RP, KRRiT oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Franciszek Adamski, Maria Braun - Gałkowska, ks. Czesław Drążek, Włodzimierz Fijałkowski, ks. Jan Orzeszyna, Wanda Półtawska, Maria Ryś, Elżbieta Sujak, Kinga Wiśniewska - Roszkowska
65,00 zł
Franciszek Adamski, Maria Braun - Gałkowska, Włodzimierz Fijałkowski, Józefa Hennelowa, Wanda Półtawska, Elżbieta Sujak
49,00 zł