ks. Czesław Drążek

Ks. Czesław Drążek (ur. 1934). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1961 roku. Doktoryzował się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1972), a habilitację uzyskał w Papieskiej Akademii Teologicznej (1991). Był profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej "Ignatianum". Przez 17 lat prowadził w Krakowie duszpasterstwo akademickie WAJ. W latach 1980-83 pracował w redakcji centralnej Radia Watykańskiego. Polskim wydaniem L’Osservatore Romano kierował od 1991 r. do marca roku 2007, kiedy to doznał wylewu krwi do mózgu. Nawrót tej choroby spowodował zgon. Całe swoje życie pracował na rzecz młodzieży i rodzi. Duszpasterzował i z wielka troską mówił o przyszłości rodziny, wyborach, trudnosciach w małżeństwie i świetości i nierozerwalności, czego dał wyraz w książce wyd. PETRUS "Miłość - Małżeństwo - Rodzina".
Franciszek Adamski, Maria Braun - Gałkowska, ks. Czesław Drążek, Włodzimierz Fijałkowski, ks. Jan Orzeszyna, Wanda Półtawska, Maria Ryś, Elżbieta Sujak, Kinga Wiśniewska - Roszkowska
65,00 zł