Józefa Hennelowa

Józefa Hennelowa w czasie II wojny światowej należała do "Szarych Szeregów", brała udział w tajnym nauczaniu w Wilnie. Od maja 1948 (z przerwą w latach 1953-1956) pracowała w redakcji "Tygodnika Powszechnego", pełniąc funkcję pracownika redakcji, a następnie sekretarza redakcji i zastępcy redaktora naczelnego (z której zrezygnowała w 2008). Autorka felietonów ogłaszanych w cyklach: "Rubryka rodzinna", "Na co dzień i od święta", "Widziane z domu", "Z domu i nie tylko", "Votum separatum", a także wielu tekstów publicystycznych. Od 2008, po zmianach w piśmie, w ramach luźnej współpracy publikuje felietony z cyklu: "Na marginesie".

Ukończyła w 1951 studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1954-1956 była pracownikiem krakowskiego oddziału Ossolineum. W czasach PRL współpracowała z Polskim Porozumieniem Niepodległościowym, zajmowała się też działalnością odczytową.

W latach 1989-1991 sprawowała mandat posła na X kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W 1990 była członkiem rady założycielskiej ROAD. Przystąpiła następnie do Unii Demokratycznej, z ramienia której od 1991 do 1993 pełniła funkcję posła I kadencji. W Sejmie zasiadała w Komisji Kultury i Środków Przekazu (1990-1993), a wcześniej w Komisji Polityki Społecznej (1989-1990).

Od 1956 należy do Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie. Działa w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich (od 1963) m.in. jako członek zarządu Oddziału Krakowskiego w latach 1981-1982. Jest członkiem Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami "Patronat" (od 1981, m.in. zastępczyni przewodniczącego w latach 1981-1982), Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego (współzałożycielka, od 1984), Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy (od 1988), Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 1990, redaktorka Biuletynu SKOZK). Udzielała się w Fundacji "Plus" na rzecz domów dziecka.

Należała do Amnesty International (1990-1996), Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (1990-1996), Unii Demokratycznej (1990-1994), Unii Wolności (1994-1999).

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1974). Zamężna z profesorem Jackiem Hennelem, fizykiem jądrowym, ma troje dzieci. Mieszka w Krakowie.

Franciszek Adamski, Maria Braun - Gałkowska, Włodzimierz Fijałkowski, Józefa Hennelowa, Wanda Półtawska, Elżbieta Sujak
49,00 zł