Jan Wnęk

Jan Wnęk, doktor historii, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami historii politycznej XIX i XX wieku, a także kultury i nauki tego okresu. Jest autorem książek: „Polskie przekłady literatury zagranicznej 1918 – 1939”, Kraków 2006; „Polska myśl pedagogiczna 1795 – 1863”, Kraków 2007; „Krakowskie środowisko historyczne 1815 – 1860”, Kraków 2008; „Naukowe poznanie Sądecczyzny w XIX i XX wieku”, Nowy Sącz 2009.