Włodzimierz Fijałkowski

Włodzimierz Fijałkowski (1917- 2003), lekarz ginekolog, położnik. Członek Papieskiej Akademii „Pro Vita”, twórca polskiego modelu Szkoły Rodzenia. Studia medyczne rozpoczął w 1935 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Był więźniem Auschwitz – Birkenau oraz innych obozów, na terenie Niemiec. Po wojnie kontynuował studia w Edynburgu. Po powrocie do kraju pracował w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych w Gdańsku, gdzie uzyskał II stopień specjalizacji oraz doktorat w zakresie nauk medycznych. W 1955 roku rozpoczął pracę w Klinice Ginekologii i Położnictwa w Łodzi. Tam uzyskał habilitację na podstawie pracy pt. "Szkoła Rodzenia oparta na podstawach psychologicznych” w Akademii Medycznej, ale nie otrzymał etatu docenta. Szykanowany za odmowę dokonywania aborcji, został w 1974 roku usunięty z uczelni. W 1981 roku został przywrócony do pracy, a w 1992 roku Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi nadała mu stopień profesora.

W swojej pracy naukowej zajmował się przede wszystkim rozwijaniem i wdrażaniem programu naturalnego planowania rodziny, promocją porodu naturalnego oraz biologicznymi, psychologicznymi i pedagogicznymi aspektami rozwoju dziecka w okresie prenatalnym.
Franciszek Adamski, Maria Braun - Gałkowska, ks. Czesław Drążek, Włodzimierz Fijałkowski, ks. Jan Orzeszyna, Wanda Półtawska, Maria Ryś, Elżbieta Sujak, Kinga Wiśniewska - Roszkowska
65,00 zł
Franciszek Adamski, Maria Braun - Gałkowska, Włodzimierz Fijałkowski, Józefa Hennelowa, Wanda Półtawska, Elżbieta Sujak
49,00 zł