Leszek Łysień

Leszek Łysień, doktor filozofii, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej. Studia w Papieskiej Akademii Teologicznej na wydziale filozoficznym i teologicznym. Doktorat z filozofii obronił w 2000 roku. Wykładowca metafizyki, filozofii Boga, filozofii religii, antropologii filozoficznej w Instytucie Teologicznym w Bielsku - Białej. Tłumacz języka niemieckiego. W swoim dorobku ma tłumaczenia dzieł Karla Rahnera i Hansa Urs von Balthasara oraz Legendy krakowskie.
Leszek Łysień
47,00 zł
Leszek Łysień
39,00 zł
Leszek Łysień
19,00 zł
ks. Jacek Pędziwiatr, Leszek Łysień
59,00 zł