Ks. Michał Jagosz

Ksiądz infułat, dr Michał Jagosz (ur. 18 lutego 1941 roku w Łodygowicach). W 1964 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie, 21 czerwca przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1964 – 1967 wikariusz parafii w Wadowicach i kapelan w miejscowym szpitalu, 1968 – 1970 wikariusz w parafii w Krakowie Borku Fałęckim. W 1968 roku ukończył  Metropolitalne Studium Liturgiczne w Krakowie, a w latach 1966 – 1970 i 1976 – 1977 kontynuował studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W 1985 roku ukończył Szkołę Archiwistyki i Paleografii przy Archiwum Watykańskim, w 1991 roku Studium przy Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Rzymie. W 2003 roku na Wydziale Teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obronił pracę doktorską. na podstawie pracy Beatyfikacja  i kanonizacja Św. Jadwigi Królowej, opublikowanej w Studia do dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tom XV (Kraków 2003). Podkustoszy Katedry Metropolitalnej w Krakowie (1969 – 1983), w latach 1978 - 1983 dyrektor Archiwum Kapitulnego i Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz sekretarz Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej (1970 – 1983). Od 1983 roku, przez 17 lat kierował Ośrodkiem Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, w latach 1985 - 1996 administrator Domu Polskiego i Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. W latach 1986 – 2000 redagował Kronikę Rzymską (Rzym). Od 2000 - 2006 camerlengo (administrator) Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, w latach 2001 - 2015 prefekt muzeum, a także prefekt Archiwu.

Autor wielu artykułów, referatów, haseł encyklopedycznych (m. in. w Polskim Słowniku Teologicznym Encyklopedii Katolickiej KUL)  oraz redaktor licznych publikacji Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.

Od 1993 (nr 16) do 2005 roku był współredaktorem miesięcznika Theotokos Madre di Dio, wydawanego przez Papieską  Bazylikę Santa Maria Maggiore, której jest kanonikiem oraz od 2011 do 2017 roku jedenastu  tomow Serii wydawniczej Studia Liberiana tejze Kapituly.
Z nominacji Wikariusza Rzymu Ks. Kard. Camillo Ruini został przewodniczącym Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II, której prace trwały od 4 listopada 2005 do 2 kwietnia 2007 roku. Jest też postulatorem w ośmiu procesach kanonizacyjnych.
Laureat nagrody naukowej im. Franciszka i Ireny Skowyrów, przyznanej w 1999 roku przez Instytut Polonijny Katolickiego Uniwersytetu  Jana Pawła II w Lublinie.10 października 2006 został odznaczony przez Associazione Salvalarte /Lega Ambientale/ medalem Amici dell`Arte  za utworzenie Muzeum Bazyliki.

Ks. Michał Jagosz
49,00 zł