ks. Stanisław Haręzga

Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL, ur. 30.08.1949 r. w Krośnie n/W. Studia filozoficzo - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1967 - 1973) i święcenia kapłańskie 23.06.1973 roku. Wikariusz w parafiach Górno k/ Rzeszowa (1973 - 1975) i w Nowa Dęba (1975 - 1978). W latach 1973 - 1975 studia w Rzeszowie prowadzone przez Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie zakończone magisterium w zakresie liturgiki. Studia specjalistyczne z biblistyki na KUL (1978 - 1982) zakończone doktoratem teologii w zakresie nauk biblijnych (24.01.1983 roku.). W latach 1984 - 1986 studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (licencjat nauk biblijnych 23.05.1987 roku.). Od 1982 wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W latach 1996 - 2001 był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, w latach 1996 - 2004 w Instytucie Teologicznym im. Bł. W. Kadłubka w Sandomierzu. Kolejno prefekt (1982 - 1984; 1987 - 1989), wicerektor (1989 - 1991) i rektor (1991 - 1996) w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Od 1.10.2001 roku. zatrudniony jako asystent, a po roku jako adiunkt przy Katedrze Egzegezy Pism Apostolskich Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w latach 2007 - 2014 kierował Katedrą Proforystyki Biblijnej. W 2009 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Pracę na KUL zakończył w 2015 roku. Od 2006 moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej.

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje: dzieło św. Łukasza, Listy Pasterskie, Apokalipsa św. Jana, proforystyka biblijna, mariologia biblijna. Inne zainteresowania: duszpasterstwo i apostolat biblijny; propagowanie i upowszechnianie lectio divina; formacja chrześcijańska - szczególnie kapłańska i zakonna.