Joanna Sobczyk - Pająk

Joanna Sobczyk-Pająk - magister komunikacji wizualnej, specjalistka w zakresie krótkich filmów reklamowych, fotografii reportażowej i okolicznościowej, wykładowca w Katedrze Edukacji Medialnej, prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komumikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Autorka wystaw malarstwa m.in. w Krakowie, Makao, Kalabrii.
ks. Robert Nęcek, Joanna Sobczyk - Pająk
39,90 zł
ks. Robert Nęcek, ks. Wojciech Misztal, Joanna Sobczyk - Pająk
49,00 zł