Kamil Szadkowski

Kamil Szadkowski – magister historii i archeologii, studia ukończone w Uniwersytecie Łódzkim odpowiednio w 2015 i 2017 roku. Od 2017 roku związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie w ramach studiów doktoranckich przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą dworu cesarskiego Napoleona na Wydziale Historycznym w Instytucie Historii, w Zakładzie Historii Powszechnej Nowoczesnej pod opieką Profesora Janusza Pezdy.
Zainteresowania badawcze koncentrują się na historii Francji, ze specjalizacją 19. stulecia – przede wszystkim: epoka napoleońska, a zwłaszcza postać Napoleona, jego dwór, najbliżsi współpracownicy, życie prywatne i codzienne Cesarza, Paryża i Francji, prawodawstwo i finanse napoleońskie, jak również okres II Cesarstwa Napoleona III. Do innych zainteresowań należy historia starożytnego Rzymu, średniowiecze Polski, zwłaszcza czasy króla Kazimierza Wielkiego, a także historiografia polska i powszechna dotycząca Napoleona i jego epoki. Fascynują Go także sylwetki wybitnych postaci na przestrzeni wieków. Od 2020 roku realizuje grant, jako kierownik projektu, z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu Preludium 18, który nosi tytuł: Napoleon i pieniądze. Finanse dworu cesarskiego (1804–1815).
Agnieszka Ścibior, Michał Balogh, Krzysztof Popek, Kamil Szadkowski
30,00 zł