Michał Balogh

Michał Balogh – doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Université d'Orléans, współautor edycji źródłowej pt. Protokół Czynności Wydziału Interesów Zagranicznych Rady Najwyższej Narodowej (Kraków 2020). Laureat Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach źródłoznawczych oraz historii społeczno - politycznej Francji i Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku.
Agnieszka Ścibior, Michał Balogh, Krzysztof Popek, Kamil Szadkowski
30,00 zł