Krzysztof Popek

Krzysztof Popek – doktor historii, asystent w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii pt. Turecka opończa, belgijska peleryna. Obraz państwa bułgarskiego w twórczości satyrycznej przełomu XIX i XX wieku (Kraków 2016). Laureat grantów PRELUDIUM 13 Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, POWER 3.1 Europejskiego Funduszu Socjalnego, Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz dwóch stypendiów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za wybitne osiągnięcia i dla wybitnego młodego naukowca). Członek Balkan History Association w Bukareszcie. Specjalizuje się w historii polityczno - społecznej Półwyspu Bałkańskiego w XIX wieku
Agnieszka Ścibior, Michał Balogh, Krzysztof Popek, Kamil Szadkowski
30,00 zł