Iveta Kovalčíková

Iveta Kovalčíková jest profesorem w Uniwersytecie w Preszowie na Słowacji oraz wykładowcą w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jej nauczanie i wykłady koncentrują się wokół edukacji poznawczej, poznawczej stymulacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz ocenie utajonych zdolności uczenia się. W ciągu ostatnich 10 lat była (i nadal jest) głównym badaczem projektów, wspieranych przez Narodową Agencję Badań Ministerstwa Edukacji Słowacji, między innymi: Dynamiczna ocena ukrytych zdolności uczenia się, Funkcjonowanie wykonawcze jako element strukturalny zdolności uczenia się ze szczególnym naciskiem na dzieci słabo radzące sobie z romskiej grupy etnicznej. Specyficzne doświadczenie badawcze związane z edukacją poznawczą i psychologią zdobyła podczas stypendium naukowego Fulbrighta, PACE, Yale University (USA) oraz stypendium naukowego DAAD, University of Osnabrueck (Niemcy). W latach 2013-2017 była wiceprezesem na Europę International Association of Cognitive Education and Psychology.
Bożena Muchacka, Iveta Kovalčíková
29,90 zł