Krzysztof Abucewicz

Krzysztof Abucewicz – doktor nauk teologicznych, patrolog, dogmatyk. Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.