Sebastian Polak (SDS)

Ks.Sebastian Polak, salwatorianin. Urodzony 5 listopada 1984 roku W Warszawie. Ukończyl studia na Papieskim Wydziale Teologicznym. Praca magisterska z teologii ( Penitent w KPK z 1983 r.). Licencjat z teologii duchowości na KUL. Duszpasterz i rekolecjonista. Autor książek: Siedem slow i 40 dni abym przejrzał. Przez trzy lata pracowal w Australii.