Mirosław Hanulewicz

Hanulewicz Mirosław - magister pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej. Pracuje jako asystent na Wydziale Ekonomiczno - Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Nauczyciel NPR. Przez 11 lat pełnił funkcję sądowego kuratora społecznego. Współzałożyciel i realizator Internetowego Punktu Konsultacyjnego, gdzie jako pedagog udzielał porad młodzieży, nauczycielom, rodzicom i osobom zainteresowanym tematyką związaną z uzależnieniami i profilaktyką. Dla tych grup odbiorców prowadził szereg szkoleń w ramach lokalnych programów profilaktycznych. Wdraża nowatorskie rozwiązania z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół profilaktyki społecznej, pedagogiki małżeństwa i rodziny. Autor około 20 artykułów w pracach zwartych, współredaktor dwóch prac zbiorowych.


Artykuł w pracy zbiorowej:

Styl i jakość życia oraz plany życiowe i tożsamość mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego po przyjęciu Polski i Czech do UE