ks. Jarosław Czerkawski

Ks. dr hab. Jarosław Czerkawski (ur. 1968 r.) - prezbiter diecezji kieleckiej, wykładowca katechetyki, metodyki, pedagogiki i dydaktyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach; adiunkt w Katedrze Katechetyki Szczegółowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Tytuł doktora nauk teologicznych z zakresu katechetyki uzyskał w 2005 roku Habilitację uzyskał w 2018 roku na podstawie rozprawy „Ku odnowie katechezy młodzieży w Polsce”. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych z zakresu katechetyki i pedagogiki oraz kilku książek.