Przemysław B. Tomanek

Przemysław B. Tomanek – dr nauk humanistycznych, historyk, filolog - ukrainista, tłumacz, pracownik naukowy w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Zainteresowania naukowe: politolingwistyczna analiza publicystyki politycznej, ukraińska myśl polityczna pierwszej połowy XX w., funkcjonowanie kultury ukraińskiej w warunkach postkolonialnych.

Oprócz szeregu publikacji naukowych ma w swym dorobku także liczne przekłady współczesnej literatury ukraińskiej (dzieła J. Andruchowycza, O. Irwańca, M. Riabczuka, W. Dibrowy i innych) oraz przekłady z języka angielskiego