Katarzyna Tomaszek

Katarzyna Tomaszek – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychologii sądowej, logopedii oraz przygotowania pedagogicznego. Jest autorką wielu polskich i zagranicznych publikacji z zakresu zdrowia i funkcjonowania szkolnego dzieci i młodzieży. W swoich badaniach naukowych zajmuje się między innymi zagadnieniami alienacji nastolatków, stresu i wypalenia szkolnego oraz uzależnieniami od nowoczesnych technologii informacyjnych. Współautorka polskich adaptacji narzędzi do badania wdzięczności oraz zaangażowania i wypalenia uczniów. Prowadzi również badania w obszarze pozytywnych czynników prorozwojowych w perspektywie biegu życia człowieka tj. wdzięczność, pokora oraz poczucie humoru.
Agnieszka Muchacka - Cymerman, Katarzyna Tomaszek
29,00 zł