Wojciech Glac

Wojciech Glac – adwokat, politolog, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych podejmujących kwestie prawa w systemie polityki społecznej i pomocy społecznej. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, prawie medycznym i pomocy prawnej dla lekarzy i podmiotów leczniczych.
Wojciech Glac, Krzysztof Nawrocki, Ewelina Zdebska
0,01 zł