Marian Śnieżyński

Marian Śnieżyński (prof. zw. dr hab.) - pedagog, wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II a także Akademii Ignatianum w Krakowie. Opublikował 19 książek poświęconych głównie dialogowi, m.in.: Zarys dydaktyki dialogu (dwa wydania), Dialog edukacyjny, Sztuka dialogu (dwa wydania), Dialog w rodzinie (dwa wydania). Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych i popularno - naukowych. Wypromował 19 doktorów i kilkuset magistrów pedagogiki. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji , m.in. prorektora UP w Krakowie ds. dydaktycznych, prodziekana Wydziału Humanistycznego UP, kierownika Katedry Dydaktyki Ogólnej UP, członka Komisji Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej, członka PAN. Swój czas wolny wypełnia malowaniem pejzaży i jazdą na rowerze.
Zmarł, zaopatrzony świętymi sakramentami 10 sierpnia 2023 roku.
Marian Śnieżyński
39,00 zł
Marian Śnieżyński
25,00 zł