Agnieszka Guzik

Agnieszka Guzik - Adiunkt w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej. Absolwentka socjologii i pedagogiki na Wydziale Filozoficznym UJ. W 2004 r. obroniła pracę doktorską. Działalność dydaktyczną i naukową rozpoczęła w czasie studiów doktoranckich, m.in. prowadząc zajęcia ze studentami, biorąc udział w konferencjach naukowych. Po obronie doktoratu została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki UJ. W 2006 r. rozpoczęła pracę na stanowisku wykładowcy w KSW im. A. Frycza Modrzewskiego. Prowadziła zajęcia z zakresu socjologii i pedagogiki. W 2007 r. została zatrudniona na Wydziale Polonistyki UJ w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej. Od tego czasu jej działalność naukowo-dydaktyczna koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących procesu edukacji. Swoje poszukiwania badawcze skoncentrowała na analizie: relacji uczeń-nauczyciel, kompetencji pedagogicznych nauczyciela, nauczania według pedagogiki M. Montessori czy uwarunkowań procesu edukacji.
Anita Frankowiak, Agnieszka Guzik, ks. Robert Nęcek
27,00 zł