Anita Frankowiak

Anita Frankowiak - Profesor w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych. Od 2018 r. ekspert w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2010 r. dyrektor Instytutu Dyplomacji. W latach 2005-2013 zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W okresie 2005-2011 zastępca dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie. Doradca w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Zajmuje się badaniem gospodarczych i społecznych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości. Kulturoznawca, medioznawca, dyplomowany coach. Autorka wielu publikacji naukowych oraz strategii marketingowych i rozwojowych dla MŚP.
Anita Frankowiak, Agnieszka Guzik, ks. Robert Nęcek
27,00 zł