Małgorzata Piotrkowska - Dańkowska

Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska – ur. w 1966 roku. Doktor teologii biblijnej, absolwentka teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz filologii polskiej i Studium Filozoficzno - Etycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie, wykładowca Pisma Świętego na Podyplomowych Studiach Teologiczno - Katechetycznych w Legnicy. W latach 2016 - 2018 stały współpracownik i redaktor merytoryczny miesięcznika KSM-u Wzrastanie. Opublikowała m.in.: Winnice Engaddi. Biblijna droga do spotkania z Oblubieńcem. Autorka artykułów naukowych, w których wykorzystuje metodę semiotyczną oraz współczesne techniki wizualizacji wiedzy.
ks. Krzysztof Bardski, Małgorzata Piotrkowska - Dańkowska
39,90 zł