Jacek Salij OP

Jacek Salij (ur. 1942 na Wołyniu), dominikanin, profesor zwyczajny nauk teologicznych, b. kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Opublikował szereg studiów poświęconych myśli św. Augustyna oraz św. Tomasza z Akwinu. Autor między innymi następujących książek: Patriotyzm dzisiaj (2005), (2007), Wszechobecna miłość (2011), Horyzonty ostateczne (2015), Wiara i teologia (2017).

Jego książki były tłumaczone na język bułgarski, czeski, litewski, rosyjski, słowacki, ukraiński i włoski. Od 1987 roku jest członkiem kolegium kaznodziejów radiowych, w latach 1997 - 2010 był konsultorem Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski, w latach 2003 - 2014 należał do Komitetu Nauk Teologicznych PAN a od 1989 roku jest członkiem polskiego oddziału Pen Clubu. Laureat Nagrody Głównej Wydawców Katolickich FENIKS 2004 „za niestrudzone popularyzowanie wiedzy teologicznej w Polsce w licznych publikacjach wydawniczych”