Dominika Sozańska

Dominika Sozańska ukończyła studia socjologiczne w 2001 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym samym roku podjęła studia doktoranckie również w IS UJ. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Chrześcijańska demokracja w Polsce. Przyczyny słabości i szanse rozwoju, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Hieronima Kubiaka. Zainteresowania naukowe dr Dominiki Sozańskiej obejmują politykę społeczną i jej związki z doktrynami politycznymi, katolicką naukę społeczną, polskie i zagraniczne partie polityczne ze szczególnym uwzględnieniem socjaldemokracji i chadecji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Jej hobby to życie i twórczość JRR Tolkiena, turystyka górska oraz fotografia.
Kolegium Redakcyjne, Dominika Sozańska, Ireneusz Świtała
25,00 zł
Kolegium Redakcyjne, Dominika Sozańska, Ireneusz Świtała
25,00 zł