ks. Bogdan Zbroja

Ks. dr hab. Bogdan Zbroja, prof. UPJPII – urodził się 14 grudnia 1968 r. w Krakowie. Kapłan archidiecezji krakowskiej – kanonik RM, profesor nadzwyczajny UPJPII w Krakowie. Autor dziesięciu monografii związanych z biblistyką oraz ponad 60 artykułów. Opublikował ponad 400 homilii w Materiałach Homiletycznych. Obszar badań to szeroko zakrojona teologia biblijna oraz społeczne odniesienia tekstów natchnionych. Przewodnik po Ziemi Świętej (ponad 70 odbytych pielgrzymek: Izrael, Jordania i Egipt). Promotor 26 prac magisterskich, 4 licencjackich z teologii biblijnej oraz 2 doktoratów z biblistyki. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Zaangażowany we współpracę międzynarodową z Republiką Słowacką i Ukrainą. Kierownik krakowskiej sekcji Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce.
ks. Tomasz Jelonek, ks. Roman Bogusław Sieroń, ks. Bogdan Zbroja
29,00 zł