ks. Włodzimierz Mocydlarz

Włodzimierz Mocydlarz, SJ – ur. w Bydgoszczy 20.12.1965 r., ablsolwent II LO im. M. Kopernika w Bydgoszczy (1980-84).Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 3.09.1984 r. Ukończył 3 letnie studia filozoficzne na Papieskim Wydziale Filozoficznym w Krakowie (1986-89). Następnie po praktyce pedegogiczno-dydaktycznej na KUL-u (1989-91) i przy Kolegium jezuickim Bobolanum, odbył studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym - sekcji św. Andrzeja Boboli „Bobolanum” w Warszawie (1991-94) Specjalizację swoją zrobił w Rzymie (1994-96) na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim pod kierunkiem Prof. Gerarda O'Collinsa. Po powrocie do Polski przez 3 lata pracował w Piotrkowie Tryb., a następnie przez 5 lat w Szczecinie jako katecheta – nauczyciel dyplomowany. Dysertację doktorską na temat: Teologiczno-liturgiczne treści uroczystości i wotywy o Najświętszym Sercu Jezusa w Mszale Pawła VI napisał pod kierunkiem Ks. Prof. dr hab. Bogusława Nadolskiego TChr. i obronił ją na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (2008 roku).
ks. Włodzimierz Mocydlarz
45,00 zł