Małgorzata Artymiak

Małgorzata Artymiak, psycholog, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Psychologii KUL. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki podmiotowości działania ludzkiego oraz nowoczesnych metod pracy psychologicznej, takich jak wykorzystanie mediacji w działalności praktycznej psychologa czy pomoc psychologiczna on-line. Praktyka psychologiczna obejmuje pracę z parami i małżeństwami oraz osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w różnorodnych obszarach.

Małgorzata Artymiak, Justyna Iskra
49,90 zł
Małgorzata Artymiak
29,00 zł