Magdalena Lubińska-Bogacka

Magdalena Lubińska - Bogacka - doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo - dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej w Katedrze Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy. Absolwentka licznych kursów i studiów podyplomowych kwalifikacyjnych, między innymi  z Resocjalizacji, Mediacji rodzinnej, Pracy z ofiarą i sprawcą przemocy  w rodzinie a także Diagnozy rodziny i dziecka krzywdzonego…

Jest kierownikiem dwóch studiów  podyplomowych z zakresu: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz Biegły sądowy z zakresu diagnozowania rodziny i dziecka krzywdzonego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z kryzysami w rodzinie, jej dysfunkcjonalnością. Jest autorką szeregu publikacji z zakresu tej problematyki. Ostatnio zajmuje się także systemem w  pomocy postpenitencjarnej. Współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
Magdalena Lubińska-Bogacka
39,00 zł