Jan Franczyk

Jan L. Franczyk - dr nauk humanistycznych, psycholog kliniczny, adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce zaburzeń osobowości, zaburzeń emocjonalnych. uzależnień i socjoterapii. Przez kilkanaście lat pracował jako psychoterapeuta w Oddziale Nerwic Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako biegły sądowy w zakresie uzależnień oraz jako przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.
Jan Franczyk, Ireneusz Kowalewski
29,00 zł