Iwona Czaja-Chudyba

Iwona Czaja-Chudyba (dr hab. prof. UP w Krakowie) jest psychologiem i pedagogiem. Zainteresowania naukowe skupiają się na obszarach: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychopedagogiki twórczości, pedagogiki zdolności, pedeutologii i sychologii klinicznej. Prowadzone przez Iwonę Czaję-Chudybę prace badawcze związane są z teoretyczną i praktyczną optymalizacją procesu nauczania i wychowania, z wielowymiarową diagnozą i wspieraniem zdolności oraz myślenia twórczego i krytycznego.

Jest autorką ponad 90 publikacji, w tym: 4 monografii autorskich [m.in. Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej – uwarunkowania nieobecności (2013) i Jak rozwijać zdolności dziecka? (2009)], czterech współautorskich i wieloautorskich, a także dwóch programów nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej Jak odkrywać i wspierać zdolności dzieci oraz Twórczo odkrywam świat - program rozwijania twórczego myślenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej (współautorstwo z W. Wentem). Współuczestniczyła w 6 projektach (grantach) badawczych krajowych i zagranicznych. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, recenzent w 4 polskich, naukowych czasopismach pedagogicznych. Jest ekspertem PKA.

Obecnie zatrudniona jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, pełniąc funkcję kierownika Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i zastępcy dyrektora Instytutu.
Iwona Czaja-Chudyba, Bożena Muchacka
29,00 zł