Paweł Dąbrowski

Urodził się 28.01.1981 roku w Wieruszowie w woj. Kaliskim. Ukończył Szkołę Podstawową nr 2 w Wieruszowie, następnie Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego w Kępnie, po czym rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim I Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Uczelnię ukończył w 2006 roku i rozpoczął staż podyplomowy w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Pierwotnie rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu, jednak po niedługim czasie zmienił kierunek specjalizacji na rehabilitację medyczną. Szkolenie odbywał na Oddziale Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu. Tytuł specjalisty uzyskał w 2014 roku. Od tego też czasu pracuje we wspomnianym wyżej Zakładzie w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej.

Prywatnie jest mężem (od 2008 roku) i ojcem, praktykującym katolikiem.