Józefa Matejek

Józefa Matejek - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt, pracownik naukowo - dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe związane są z rodzinną opieką zastępczą nad dzieckiem, pracą socjalną, pracą z dzieckiem z Płodowym Zespołem Alkoholowym oraz działaniem instytucjonalnym wokół problemów i kwestii społecznych - jest autorką wielu publikacji z tego obszaru. Ukończyła szkolenia z zakresu rodzinnej opieki zastępczej, programów wspierania rodziny oraz pracy z dzieckiem i rodziną. W latach 2013-2015 była członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Labor et Educatio”, aktualnie jest sekretarzem czasopisma "Homo et societa. Wokół pracy socjalnej”.  Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.
Marek Banach, Krzysztof Chaczko, Józefa Matejek, Ireneusz Świtała, Ewelina Zdebska
25,00 zł