ks. Waldemar Świątkowski

Ks. Waldemar Świątkowski – studia magisterskie i doktoranckie z filozofii i teologii katolickiej na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium;  1996 święcenia kapłańskie;  od 2004 wykłada filozofię,  etykę ogólną i etykę zawodową;  aktywnie udziela się w pracy duszpasterskiej i formacji katolicko - społecznej;  inicjator corocznej konferencji dla lokalnych przedsiębiorców i pracodawców „Etyka-Biznes-Powołanie”.  Opublikował m.in.: Syntetyzm, czyli nie dla dialektyki „jeśli nie liberalizm,  to co,  to socjalizm” (2010). 

 

ks. Waldemar Świątkowski
33,00 zł