albertyn Piotr Maślonka

Brat Aleksy (albertyn), ur. w 1965 roku. Przełożony przytuliska, prowadzonego przez braci albertynów w Krakowie, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie oraz przełożony braci albertynów w Przemyślu. Członek Kolegium Wydawnictwa PETRUS.