tłum. Katarzyna Łysoń

Katarzyna Łysoń (ur. 1979). Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz absolwentka Akademii Dyplomacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła szkołę językową im. Louis Massignon Wspólnoty Sant’Egidio w Rzymie. Również w Rzymie ukończyła szkołę języka angielskiego w The New British Centre Prati Srl oraz w London Meridian College w Londynie. Doświadczenie w języku włoskim zdobyła poprzez wieloletni pobyt we Włoszech. Interesuje się takimi zagadnieniami, jak: stosunki międzynarodowe, polityczne i gospodarcze, obyczajowością minionych epok, kulturoznawstwem, a swoje zainteresowania wzbogaca licznymi podróżami i czytaniem.