Khalil Gibran

Khalil Gibran (1883-1931). Urodził się 6 stycznia 1883 roku w Baszarri (dzisiejszy teren Libanu), jako Dżubran Chalil Dżubran (arab. ??? ???? ?????)).). W 1895 roku razem z rodzicami wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i osiedlił się w Bostonie. Wtedy też przybrał imię Khalil Gibran. W 1912 roku przeniósł się do Nowego Jorku i tam zaczął tworzyć i pisać a także podjął próby malowania i prac plastycznych. Początkowo pisał po arabsku. Z czaem doskonalenia języka swoje dzieła zaczął pisać w języku angielskim. Zmarł 10 kwietnia 1931 roku w wieku 48 lat. Został pochowany w swoim rodzinnym mieście Baszarri, w którym obecnie znajduje sie Muzeum jemu poświęcone. Libański pisarz i poeta; autor książki pt. Prorok, tłumaczonej na całym świecie na ponad 100 języków; książki cieszącej się wielką popularnością. Nakład tej książki osiągnął kilkadziesiąt milionów egzemplarzy.

Portret "Khalil Gibran", Jerzy Kumala, tempera i pastele woskowe, luty/marzec 2016. Format 30x42