Lidia Frydzińska-Świątczak

Lidia Frydzińska-Świątczak, ur. w 1966 roku w Łodzi. Artysta plastyk, nauczyciel, współautorka podręczników. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi  Wydziału Edukacji Wizualnej. W latach  1993 – 2006 wykładowca Akademii Sztuk Pięknych oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. Od 2006 roku zajmuje się edukacją plastyczną dzieci. W latach 1995 - 2014 Członek Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA. W latach 2009 - 2014 Współautorka cyklu podręczników do plastyki dla gimnazjów "Kraina sztuki", dla szkoły podstawowej „Ale Plastyka” Wydawnictwo Szkolne PWN oraz tematów plastycznych podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej „Tropiciele” WSiP. Równocześnie zajmuje się twórczością artystyczną, maluje obrazy o tematyce sakralnej i portretowej. Autorka m.in. cyklów malarskich Droga Krzyżowa w dwóch łódzkich kościołach: Św. Jana Ewangelisty oraz Matki Boskiej Jasnogórskiej.
Lidia Frydzińska-Świątczak
35,00 zł
Janusz Frankowski, Lidia Frydzińska-Świątczak
17,00 zł
Stanisław Biel SJ, Lidia Frydzińska-Świątczak
15,00 zł