Krzysztof Marcyński SAC

Krzysztof Marcyński SAC – (dr), absolwent New York University w Stanach  Zjednoczonych na specjalności media ecology, Teologii Katolickiej na  specjalności teologia oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na  specjalności homiletyka i teologia przepowiadania. Specjalista w  zakresie komunikacji społecznej, wystąpień publicznych i prezentacji.

Adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w  Warszawie, współredaktor książek: pt.„Media i Kościół. Polityka  informacyjna Kościoła” (Warszawa 2011), "Media w transformacji" (2013),„Media na przełomie. Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja  medialna” (Warszawa 2011), oraz autor artykułów z dziedziny mediów,  komunikacji i przekazu wiary. Zajmuje się komunikacją religijną,  kompetencją komunikacyjną, e-retoryką.

 
Krzysztof Marcyński SAC
49,00 zł
Małgorzata Laskowska, Krzysztof Marcyński SAC
49,00 zł