Volga Yerafeyenka

Volga Yerafeyenka - ur. 9 września 1983 roku na Białorusi. Pochodzi z domu Konopackich. Ukończyła Białoruski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. M.Tanka, Wydział białoruskiej filologii i kultury w Mińsku Białoruskim; Specjalizacja - nauczyciel białoruskiego języka i literatury oraz ojczystej i powszechnej kultury; podyplomowe zaoczne studia dla nauczycieli „Wiedza o kulturze” i animatorów kultury „Antropologia kultury”; Wydział Polonistyki IKP UW w Warszawie.

Interesuję się historią państw ze składu byłego Imperium Rosyjskiego a przede wszystkim ich historią, historią ich kultur (antropologią kultury) i zmian językowych oraz mentalnościowych. Interesuje się również muzyką. W 2013 roku autorka petycji na rzecz gwiazdy dla Anny German w Opolskiej Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. W lutym 2012 roku zrealizowała pomysł odsłonięcia tablicy pamiątkowej Anny German we Wrocławiu i koncertu z tej okazji; kurator wystawy „Mińsk (Białoruski) i jego tubylcy” w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Przyczyniała się do wpisania do Rejestru Zabytków jednego z menonickich cmentarzy w Warszawie. We wrześniu 2013 roku otrzymała dyplom uznania za oryginalną twórczość literacką od Prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Białoruskich – Volgi Ipatavej.

artykuły:
1. Był kiedyś taki adres: kolonia Tomaszów, gmina Derażnie, powiat Kostopol, w-wo Wołyńskie..., Kwartalnik Stowarzyszenia Rodzin osadników wojskowych i cywilnych Kresów Wschodnich „Kresowe Stanice”, nr. 2/2011, Warszawa.
2. Z
SSR. Seks, którego nie było. Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia. Pod red. Grzegorza Iniewicza i Magdaleny Mijas; Kraków, 2011.
3.
ZSSR. Seks, którego nie było. Czasopismo Naukowe „Kultura i Historia”, nr 20/2011 cz..1, UMCS, Lublin.


publikacje zwarte:
1.
Wołyń: niezręczny temat, Opole, 2011.
2.
Seks kontra ZSRR, Gdynia, 2013.
3.
Anna German: „Uśmiechaj się...”, Gdynia 2014.
 
Volga Yerafeyenka
29,00 zł