Agnieszka Jaworska

Agnieszka Jaworska – doktor nauk teologicznych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2014), absolwentka podyplomowych studiów z dziennikarstwa w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (2008) oraz teologii na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie (2007). Zafascynowana fenomenem Camino de Santiago, który bada w teorii i w praktyce. Szlakom do Composteli poświęciła rozprawę doktorską oraz wiele artykułów naukowych i popularnonaukowych, kilkukrotnie sama pielgrzymowała do grobu św. Jakuba i była wolontariuszką polskiego schroniska dla pielgrzymów na Monte do Gozo. Od 2014 roku Prezes Fundacji Idź Dalej, propagującej idee szlaków jakubowych w Polsce i zagranicą oraz pielgrzymowanie piesze.