Stanisław Mędak

Stanisław Mędak - wykładowca Centrum Języka i Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1981 roku zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Prowadził zajęcia ze studentami szkół prywatnych i uniwersytetów w Genewie, Pradze, Tuluzie i Paryżu (INALCO i Instytut d’Études Politiques). Autor wielu podręczników i pomocy dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego, trzech słowników specjalistycznych opublikowanych w Polsce i za granicą (Presses Universitaires du Mirail Toulouse, L’Harmattan Paris). W latach 2012 – 2014 ukazały się trzy tomy megatestów jego autorstwa - największy obecnie zbiór zadań i ćwiczeń z zakresu języka polskiego jako obcego na rynku polskim.

Publikacje autorskie w latach 1997 – 2014
 
Podręczniki:
  • Chce mówić po polsku, I Want to Speak Polish. Polish for the Beginners, Warszawa 1997.
  • W świecie polszczyzny, Podręcznik dla zaawansowanych; poziom C2, Kielce 2007.
  • Polski raz, a dobrze. Polish for Foreigners. Podręcznik dla poziomu podstawowego A1, A2, B1, Warszawa 2011.
Słowniki:
  • Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Dictionary of Polish Verb Patterns. Dictionnaire de la conjugaison des verbes polonaise, Kraków 1997.
  • Dictionnaire de la Declinaison des substantifs polonaise, Dictionary of Polish Declensions. Odmiana rzeczowników polskich, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 2001, France.
  • Słownik odmiany rzeczowników polskich – reedycja polska wydania francuskiego, Kraków 2003.
  • Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich, Kraków 2005.

Omówienie publikacji (8 czerwca 2017)