Stefan J. Karolak

Stefan Jan Karolak -  prawnik, wykładowca prawa rzymskiego i logiki. Przez kilkanaście lat pracował w administracji gospodarczej i państwowej. Pracując w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Sztuki, na mocy pełnomocnictwa ministra tegoż resortu, w interesie ludzi i spraw kultury, stawał skutecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Był publicystą i popularyzatorem kultury antycznej. Twórca wielu autorskich audycji radiowych o prawie, miłości i cywilizacji świata starożytnego. W ramach Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie wykładał w wielu stolicach państw europejskich dla studentów polonijnych. Uhonorowany symbolicznym złotym medalem przez studentów tej uczelni. Studenci EWSPiA z grupy szczecińsko - berlińskiej nadali mu tytuł Mistrza Myśli i Słowa i obdarzyli złotym pucharem. W ramach inicjatywy Prawnicy świata Janowi Pawłowi II, został zaproszony do przygotowania i ofiarowania Ojcu Świętemu artykułu na okoliczność XXV-lecia Jego Pontyfikatu. Dar ten w języku włoskim został zamieszczony w dziele Giovanni Paolo II, Le vie della giustizia. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV Anno di Pontificato, a cura di Aldo Loiodice e Massimo Vari, Bardi Editore e Libreria Editrice Vaticana, Roma 2003. Przez lata związany był z Uniwersytetami, w Warszawie i w Białymstoku. Zmarł w maju 2018 roku.
 
Stefan J. Karolak
49,90 zł